Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – konkretność i świadomość wyrażenia zgody

Jowita Kania-Stachura15 stycznia 20182 komentarze

Szanowni Państwo!
Dzisiaj będzie o konkretach i świadomości, czyli o tym co to oznacza, że zgoda musi być wyrażona w sposób konkretny i świadomy.

Zgoda będzie konkretna jeżeli osoba, która jej udziela będzie wiedziała na co się godzi. Osoba udzielająca zgody musi być w sposób prosty, ale zarazem całościowy pouczona o celach przetwarzania danych, a wiec o tym po co są one zbierane i w jakim zakresie będą przetwarzane.

Ponadto zgoda nie może być wyrażona blankietowo i nie może dotyczyć rodzajów przetwarzania niewskazanych wprost i niewymienionych w sposób enumeratywny.

Osobie, której zgodę chcemy pozyskać, należy więc dostarczyć informacji o tym, jakie dane osobowe są od niego pozyskiwanie, po co się to robi i w jaki sposób będą one przetwarzane.

Wbrew opinii części osób zajmujących się danymi osobowymi, należy jednoznacznie stwierdzić, że jedno oświadczenie osoby fizycznej o wyrażeniu zgody może dotyczyć jednocześnie wielu celów przetwarzania danych osobowych. Wyłącznym warunkiem poprawności takiego działania jest dokładne wskazanie i opisanie każdego celu przetwarzania, który ma być objęty zbiorczym oświadczeniem. Jest to pewne ułatwienie dla administratora, ponieważ może on posługiwać się formularzem zbierania zgody, w którym osoba przekazująca dane będzie zobowiązana do złożenia tylko jednego oświadczenia dla wielu, powiązanych ze sobą celów przetwarzania danych.

No dobrze, a o co chodzi z tą świadomością? Czy wystarczy, że osoba która udziela nam zgody jest przytomna i trzeźwa 🙂 ? To też, ale nie tylko. Ze zgodą wyrażoną w sposób świadomy mamy do czynienia w sytuacji, gdy osobie, która jej udziela zostały prawidłowo przekazane informacje, o których mowa w art. 13 lub 14 RODO, czyli informacje dotyczące danych kontaktowych administratora, odbiorcy, celów przetwarzania i wiele innych szczegółowo w powołanych przepisach wymienionych.

Jednocześnie istotne jest, aby informacje przekazywane osobie udzielającej zgody były proste i czytelne, a sam układ formularza i jego objętość nie może nastręczać trudności w zrozumieniu przedstawianych treści. Wszystko to powoduje konieczność posługiwania się przez administratora językiem zrozumiałym i jednoznacznym, bez używania żargonu lub pojęć z zakresu wiedzy specjalistycznej (czyli NIE TAK jak lubią prawnicy! ;-)) Ponadto wszystkie informacje przekazane użytkownikowi powinny być kompletne i wyraźnie rzucać się w oczy (żegnaj drobny druczku na dole strony!).

Rozporządzenie nie określa, czy formularz wyrażenia zgody, przesyłany on-line i zawierający niezbędne informacje o administratorze, musi mieścić się na jednej stronie, czy też może być „rozwijany”. W związku z tym należy przychylić się do koncepcji zakładającej, że osoba udzielająca zgody nie powinna być zmuszona do „kliknięcia” w żadną zakładkę, aby pozyskać niezbędne informacje. Czas pokaże, jaka będzie praktyka kształtowana przez organy kontrolne, ale póki co lepiej dmuchać na zimne.

Reasumując, piszmy jasno, czytelnie, precyzyjnie i konkretnie, a będzie dobrze.

Więcej o zgodzie tutaj: https://www.wszystkoorodo.pl/zgoda-przetwarzanie-danych-osobowych-dobrowolnosc-wyrazenia-zgody/

{ 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Piotr 27 czerwca, 2018 o 12:05

Pisanie o prostym języku i jednoczesne używanie słów typu “enumeratywny” jest odrobinę zabawne 🙂

Odpowiedz

Jowita Kania-Stachura 27 czerwca, 2018 o 12:19

Ma Pan rację. Czasami niestety się zapominamy i żargon branżowy zwycięża. Będziemy się starali nad tym panować 🙂

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kania Stachura Toś Kancelaria Radców Prawnych Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kania Stachura Toś Kancelaria Radców Prawnych z siedzibą w Krakowie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem jowita.kania@kancelariakst.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: