Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – dobrowolność wyrażenia zgody

Jowita Kania-Stachura09 stycznia 2018Komentarze (0)

Szanowni Państwo!

Po małym rozleniwieniu świątecznym, czas brać się z powrotem do pracy.

Temat rejestru czynności przetwarzania odkładamy na półkę – przynajmniej na jakiś czas. Teraz zajmiemy się innym, równie istotnym i praktycznym zagadnieniem, a mianowicie instytucją zgody osoby fizycznej, na podstawie której dochodzi do przetwarzania danych osobowych.

Definicja zgody przedstawiona została w art. 4 pkt 11 RODO, warunki jej wyrażenia opisuje art. 7 RODO, natomiast obowiązki informacyjne ujęte są odpowiednio w art. 13 lub 14 RODO. Dopiero analiza i wspólne zastosowanie wszystkich ww. przepisów pozwala na przygotowanie poprawnego wzoru oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Należy pamiętać, że zgoda na przetwarzanie danych osobowych powinna być oświadczeniem woli, charakteryzującym się następującymi, łącznie spełnionymi cechami:

  1. dobrowolnością;
  2. konkretnością;
  3. świadomością;
  4. jednoznacznością.

Zgoda ma przymiot dobrowolności wtedy, kiedy osoba fizyczna posiada faktyczną możliwość jej udzielenia, a brak zgody nie będzie wiązać się dla niej z utratą konkretnych uprawnień lub niewykonaniem umowy. Z wymogiem dobrowolności wiąże się również możliwość wycofania zgody bez negatywnych konsekwencji. Oznacza to, że zgoda w większości przypadków nie będzie dobrowolna, jeżeli została udzielona w okolicznościach, w których istnieje rażąca dysproporcja uprawnień i obowiązków pomiędzy stronami, zaś bez jej wyrażenia osoba fizyczna nie osiągnęłaby pewnej istotnej dla niej korzyści.

Niby wszystko jasne, ale czy na pewno? Prawnicy wszak słyną z tego, że potrafią znaleźć dziurę w całym.

Przyjrzyjmy się więc takiej sytuacji:

Chcemy dowiedzieć się dlaczego nasz ostatni rachunek telefoniczny jest taki wysoki. Już prawie udało nam się przebić przez różne poziomy infolinii i połączyć z konsultantem, ale wcześniej miły głos w słuchawce mówi do nas, że rozmowa będzie nagrywana, a jeśli sobie tego nie życzymy to możemy się oczywiście rozłączyć (!).

Co ta sytuacja ma wspólnego z danymi osobowymi? A bardzo dużo. W trakcie takiej rozmowy podajemy przecież mnóstwo danych, na podstawie, których jesteśmy identyfikowani. Jeśli rozmowa jest nagrywana to oznacza, że dochodzi do zbierania i przetwarzania danych. Nie po to spędziliśmy 20 minut z telefonem przy uchu, żeby się teraz rozłączyć, ale czy nasza dorozumiana zgoda na nagrywanie i co za tym idzie zebranie danych, na pewno jest dobrowolna? Myślę, że nie. Działamy przecież pod presją- nie wyrazimy zgody, to nie załatwimy sprawy.

Otóż zgodnie z zapisami RODO brak zgody nie może oznaczać zakończenia rozmowy, ale powinien skutkować tym, że nagrane pozostaną wyłącznie kwestie pracownika danej instytucji, a nie wypowiedzi osoby fizycznej. Jest to rozwiązanie usuwające wszystkie wątpliwości związane z dobrowolnością zgody i nad jego wprowadzeniem powinny zastanowić się wszystkie instytucje świadczące usługi call centre. Takie rozwiązanie jest już ponoć stosowane w niektórych krajach europejskich.

Podobnie uznać należy, że zgoda posiada przymiot dobrowolności, o ile stanowi wyraz decyzji podjętej z własnej inicjatywy osoby fizycznej, bez jakiegokolwiek przymusu o charakterze społecznym, finansowym, psychologicznym i innym.

Kolejnym warunkiem uznania dobrowolności zgody jest możliwość udzielenia jej wobec każdej z czynności przetwarzania osobno. Oznacza to, że osoba fizyczna powinna posiadać uprawnienie polegające na decydowaniu o tym, że jej dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w sposób wyraźnie określony. Przykładowo, klient sklepu internetowego powinien mieć możliwość zgodzenia się lub nie na:

  1. zbieranie jego danych,
  2. na ich przechowywanie,
  3. czy w końcu udostępnianie.

Jednakże RODO przewiduje możliwość uzyskanie jednej zgody dla wszystkich współzależnych czynności przetwarzania (takich jak zbieranie, porządkowanie, przechowywanie), albo jednej zgody obejmującej kilka czynności przetwarzania niezbędnych do realizacji jednego celu. Przykładowo, w celu zapewnienia dostępu do sieci Internet, klient może wyrazić jedną zgodę na zbieranie, przechowywanie i porządkowanie jego danych osobowych.

O zgodzie jeszcze Państwu napiszemy.

*****

Poczytaj też o Rejestrze czynności przetwarzania >>


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/emarketi/domains/wszystkoorodo.pl/public_html/wp-content/themes/thesis_189/lib/classes/comments.php on line 43

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kania Stachura Toś Kancelaria Radców Prawnych Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kania Stachura Toś Kancelaria Radców Prawnych z siedzibą w Krakowie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem jowita.kania@kancelariakst.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: