Czym jest RODO

Jowita Kania-Stachura21 listopada 2017Komentarze (0)

Szanowni Państwo! Wstępy we wszelkiego rodzaju publikacjach są na ogół nudnawe, ale niezbędne.

Miejmy to już więc za sobą. Tytułem wstępu kilka niezbędnych informacji, które pozwolą wyjaśnić czym jest RODO.

Od dnia 25 maja 2018 r. na terenie całej Unii Europejskiej, a więc również w Polsce będzie stosowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylające dyrektywę 95/46/WE (w skrócie RODO). Przedmiotowy akt prawny w chwili jego wejścia w życie stanie się jednocześnie częścią polskiego porządku prawnego bez konieczności jego implementacji, co oznacza, iż nie zachodzi konieczność uchwalania ustawy wprowadzającej. Przepisy rozporządzenia będą wywierać skutek bezpośredni zarówno wobec obywateli, sądów jak i instytucji.

Ponadto do dnia 6 maja 2018 r. Polska ma obowiązek dostosować prawo polskie do przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylającej decyzję ramową Rady 2008/977/WSiW. W związku z powołaną dyrektywą polski ustawodawca zobowiązany został do wprowadzenia do 6 maja 2018 r. odpowiednich przepisów rangi ustawowej, nowelizujących ustawę o ochronie danych osobowych oraz do przygotowania rozporządzenia wykonawczego dostosowującego przepisy do dyrektywy.

Rozporządzenie i dyrektywa są dokumentami ze sobą powiązanymi i realizującymi jednocześnie wspólne cele i założenia Unii Europejskiej w sprawie ochrony danych osobowych. Rozporządzenie wprowadza pewne instytucje i rodzaje konkretnych rozwiązań. Rozwiązania te są z kolei doprecyzowane w dyrektywie.

Jak Państwo widzą, wszystko nowe, a więc nieznane. Bądźmy jednak dobrej myśli- stopniowo dla Państwa oswoimy to RODO J.

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/emarketi/domains/wszystkoorodo.pl/public_html/wp-content/themes/thesis_189/lib/classes/comments.php on line 43

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kania Stachura Toś Kancelaria Radców Prawnych Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kania Stachura Toś Kancelaria Radców Prawnych z siedzibą w Krakowie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem jowita.kania@kancelariakst.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Następny wpis: