Sierpień 2018

Szanowni Państwo! Jednym z najważniejszych wymagań RODO jest obowiązek dostosowania sposobów przetwarzania danych osobowych oraz zabezpieczeń danych do poziomu ryzyka, które jest nierozerwalnie związane z wykonywaniem konkretnych operacji. Środki służące zabezpieczeniu danych osobowych, jak i zasady przetwarzania powinny być adekwatne do występujących w organizacji zagrożeń. Adekwatność zaś powinien ocenić sam administrator, ponieważ to on najlepiej […]

Informacja

Jowita Kania-Stachura10 sierpnia 2018Komentarze (0)

Szanowni Państwo! Milczeliśmy, ale mieliśmy ważny powód. W dniu 10 sierpnia 2018 r. Kancelaria Kania Stachura Toś s.c. zakończyła audyt organizacyjno-prawny zgodności z RODO sposobów przetwarzania danych osobowych w dużym przedsiębiorstwie będącym potentatem na rynku polskim w zakresie transportu kolejowego towarów. Przedmiotowy audyt był ogromnym wyzwaniem i tym bardziej jest nam miło poinformować, iż zakończył […]