Styczeń 2018

Szanowni Państwo! Ostatnim wpisem zrobiliśmy mały skok w bok, aby skomentować poczynania ustawodawcy. Teraz wracamy, na właściwe tory i kończymy tematykę dotyczącą zgody na przetwarzanie danych osobowych, analizując problem jednoznaczności. Zgoda wyrażona przez osobę fizyczną posiada przymiot jednoznaczności, jeżeli w sposób niebudzący wątpliwości potwierdza wolę przetwarzania jej danych osobowych w konkretnym zakresie oraz celu. W […]

Dzisiaj, na łamach naszego kancelaryjnego bloga oddaję głos aplikantowi – Piotrowi Potockiemu, który przeanalizował, co w sprawie obowiązku informacyjnego szykuje nam polski ustawodawca, w projekcie ustawy o ochronie danych osobowych. Czy mali i średni przedsiębiorcy na pewno powinni się cieszyć? Myślę, że po przeczytaniu poniższego tekstu odpowiedź będzie dla  Państwa jasna. ***** Szanowni Państwo! 17 […]

Szanowni Państwo! Dzisiaj będzie o konkretach i świadomości, czyli o tym co to oznacza, że zgoda musi być wyrażona w sposób konkretny i świadomy. Zgoda będzie konkretna jeżeli osoba, która jej udziela będzie wiedziała na co się godzi. Osoba udzielająca zgody musi być w sposób prosty, ale zarazem całościowy pouczona o celach przetwarzania danych, a […]

Szanowni Państwo! Po małym rozleniwieniu świątecznym, czas brać się z powrotem do pracy. Temat rejestru czynności przetwarzania odkładamy na półkę – przynajmniej na jakiś czas. Teraz zajmiemy się innym, równie istotnym i praktycznym zagadnieniem, a mianowicie instytucją zgody osoby fizycznej, na podstawie której dochodzi do przetwarzania danych osobowych. Definicja zgody przedstawiona została w art. 4 […]